Открита педагогическа практика по география и икономика в X клас

Изх. № РУО1-30865/31.10.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

НА ВНИМАНИЕТО НА

УЧИТЕЛИТЕ ПО ГЕОГРАФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,  

Уведомявам Ви, че във връзка с прилагане на новата учебна програма по география и икономика за X клас и спазване на ДОС за оценяване, на 20 ноември 2019 г. от 15:10 часа в 51. СУ „Елисавета Багряна“,  район „Красно село”, ул. „Софийски герой“, № 28, ще се проведе открита педагогическа практика в X клас на тема: „Тракийско-Странджанска област”.

До училището може да се пътува с,  трамвай № 4 и № 5, тролейбус № 2, № 8 и № 9, автобус № 64,  № 74 и 604.

Моля Ви да уведомите учителите по география и икономика, които преподават в X клас за мястото и часа на провеждането на урока, както и да съдействате за тяхното присъствие в посоченото училище не по-късно от 15:00 часа, без да се нарушава учебния процес.

Необходимо е да се носят учебни програми по география и икономика за X клас.

С оглед ограничения капацитет на залата е необходимо учителите да заявят присъствието си на урока на e-mail: [email protected]  в срок до 15 ноември 2019 г.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД