Открита педагогическа практика по изобразително изкуство

Изх. №РУО1-451/06.01.2023 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че в изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2022/2023 г., на 25.01.2023 г. (сряда) от 10:10 часа в 38. ОУ „Васил Априлов“, район „Средец”, ул. „Шипка“ №40, ще се проведе открита педагогическа практика с учители по изобразително изкуство на тема „Прилагане на учебната програма по изобразително изкуство за V клас“. Ще бъде представен урок на тема „Композиционен център в изящните изкуства“ от Боян Боянов – учител по изобразително изкуство в 38. ОУ.

Моля да уведомите учителите по изобразително изкуство от повереното Ви училище и при проявен интерес от тяхна страна да съдействате за присъствието им, без нарушаване на учебния процес.

Желаещите да присъстват следва да попълнят формуляра за регистрация на посочения линк в срок до 24.01.2023 г.:

https://forms.gle/4WHM9e6qV3sB5dNv6.

  

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД