Открита педагогическа практика по изобразително изкуство

Изх. № РУО1 – 13293/04.04.22г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че в изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2021/2022 г., на 14.04.2022 г. (четвъртък) от 12.15 часа в „STEAM център за изкуства и технологии“ на 144. СУ „Народни будители“, район „Младост”, ул. „Бъднина“ № 1, ще се проведе открита педагогическа практика с учители по изобразително изкуство на тема „Прилагане на учебната програма по изобразително изкуство за VII клас“. Ще бъде представен урок на тема „Проект за стенно пано. Отворена декоративна композиция „Музика“ от Цветанка Стоянова – старши учител по изобразително изкуство в 144. СУ.

Моля да уведомите учителите по изобразително изкуство от повереното Ви училище и при проявен интерес от тяхна страна да съдействате за присъствието им, без нарушаване на учебния процес.

Регистрацията на посочения линк в срок до 13.04.2022 г.:

https://forms.gle/4WHM9e6qV3sB5dNv6.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД10-373/17.03.2022 г.

на министъра на образованието и науката)