Открита педагогическа практика по информационни технологии за втори гимназиален етап

Изх. № РУО1-14173/12.04.2022 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ СРЕДНИ УЧИЛИЩА И ГИМНАЗИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2021/2022 година, Ви уведомявам, че на 19.04.2022 г. (вторник) от от 08:20 часа в 73. СУ „Владислав Граматик“ ще се проведе онлайн открита педагогическа практика с учители по информационни технологии на тема „Прилагане на учебната програма по информационни технологии във втори гимназиален етап“. Урокът е в XI клас по информационни технологии – профилирана подготовка, на тема „Цифров монтаж на видеофилм“.

Моля, да уведомите учителите по информатика и информационни технологии в повереното Ви училище и при проявен интерес да осигурите тяхното присъствие, без да се нарушава учебния процес.

Регистрация на посочения линк, в срок до 18.04.2022 г.: https://forms.gle/9ZZsn8LWKvqMk544A

Заявилите желание за участие учители ще получат по електронна поща връзка за достъп.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД