Открита педагогическа практика по информационни технологии във II Английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“

Изх. № РУО1 – 8908/ 18.03.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на Годишния план за учебната 2020/2021 година РУО – София-град организира на 30.03.2021 г. (вторник) от 13:30 часа във II Английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“ провеждане на онлайн открита педагогическа практика с учители по информационни технологии на тема „Прилагане на учебната програма по информационни технологии за Х клас“. Урокът е за упражнение на тема „Създаване на дигитално съдържание в различни формати с използване на множество технологични средства“.

Моля да уведомите учителите по информационни технологии в повереното Ви училище и при проявен интерес да осигурите тяхното присъствие, без нарушаване на учебния процес.

Регистрация на посочения линк, в срок до 26.03.2021 г.: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3_wte2oqpXYsAQmj4pTKfijfhALEskiw9NI9P5kKg8FWpCg/viewform

Заявилите желание за участие учители ще получат по електронна поща връзка и код за достъп.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД