Открита педагогическа практика по испански език

Изх. № РУО1-13969/11.04.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2021/2022 година, Ви уведомявам, че на 20.04.2022 г. от 13:50 ч. в  V а клас на 129. ОУ „Антим I“ ще се проведе открита педагогическа практика по испански език на тема „Прилагане на интерактивни методи в чуждоезиковото обучение в прогимназиален етап“ – ”Моят дом“, с учители Деница Стоянова и Адриана Василева.

Моля да уведомите учителите по чужд език в повереното Ви училище и при интерес от тяхна страна да осигурите присъствието им, без нарушаване на учебния процес.

Желаещите да присъстват следва в срок до 16:00 ч. на 18.04.2022 г.  да попълнят следния линк:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaNCHnH4qTKZNi4Q_qBlucelSNR-Ga-Ker1rqv-3yruzXj-w/viewform?usp=sf_link

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД