Открита педагогическа практика по компютърно моделиране и информационни технологии в VII клас

Изх. № РУО1-3180/02.02.2024 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2023/2024 година, Ви уведомявам, че на 08.02.2024 г. от 09:40 часа в ПЧМГ ще се проведе открита педагогическа практика с учители по информатика, компютърно моделиране и информационни технологии на тема „Оценяване постиженията на учениците“. Урокът е на тема „Представяне и защита на проект със скриптов текстов език за програмиране“, с учител Диана Петрова.

Моля, да уведомите учителите по информатика, компютърно моделиране и информационни технологии в повереното Ви училище и при проявен интерес да осигурите тяхното присъствие, без нарушаване на учебния процес.

Поради ограничения капацитет на залата моля в срок до 06.02.2024 г. учителитеда заявят присъствие на откритата практика на следния линк: https://forms.gle/pTx7cVVFYmL9R8Jn9.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД