Открита педагогическа практика по компютърно моделиране и информационни технологии в VI клас

Изх. № РУО1-6175/07.03.2023 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2022/2023 година Ви уведомявам, че на 16.03.2023 г. от 13:30 часа в 119. СУ „Акад. М. Арнаудов“ ще се проведе открита педагогическа практика с учители по информационни технологии на тема „Прилагане на учебната програма по компютърно моделиране и информационни технологии за VI клас“. Урокът е на тема „Преминаване от език с блоково програмиране към скриптов текстов език“, с учител Николина Георгиева.

Моля да уведомите учителите по информатика и информационни технологии в повереното Ви училище и при проявен интерес да осигурите тяхното присъствие, без да се нарушава учебния процес.

Поради ограничения капацитет на залата в срок до 14.03.2023 г. учителите по предмета следва да заявят участието си в откритата практика на следния линк: https://forms.gle/naav7ebL8WBBqcwH9.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД