Открита педагогическа практика по математика в 133. СУ „Александър Пушкин“

Изх. № РУО1-5670/ 02.03.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че на 13.03.2020 г. (петък) от 13:30 часа в 133. СУ „Александър Пушкин“, район „Средец“, ул. „Цар Иван Шишман“ № 1 ще се проведе открита педагогическа практика с учители по математика на тема: „Числото ПИ – празник на математиката“. Откритата педагогическа практика ще се представи от Юлиана Лешова и Тинка Бонина-Христова – учители по математика в 133.СУ.

Моля, да уведомите учителите по математика в повереното Ви училище и при проявен интерес да осигурите тяхното присъствие, без да се нарушава учебният процес.

Регистрация на посочения линк, срок до 10.03.2020 г.

https://forms.gle/iATesaiugMEEP3S76

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО ─ СОФИЯ-ГРАД