Открита педагогическа практика по математика в 9 Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“

Изх. № РУО 1-4988/10.02.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2020/2021 година, Ви уведомявам, че на 25.02.2021 г. (четвъртък) от 09:30 часа в 9 Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“ – район „Средец“, бул. „Патриарх Евтимий“ № 35, ще се проведе открита педагогическа практика с учители по математика на тема „Прилагане на учебната програма по математика за XI клас“. Урокът е за нови знания на тема „Тригонометрични функции на сбор и разлика на ъгли“ и ще се проведе с част от учениците присъствено, а с останалата част – синхронно в ОРЕС.

Моля, да уведомите учителите по математика в повереното Ви училище и при проявен интерес да осигурите тяхното присъствие, без да се нарушава учебния процес.

Регистрация на посочения линк, в срок до 22.02.2021 г.

https://forms.gle/QjxxmCZmjjmuc8fP6

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО ─ СОФИЯ-ГРАД