Открита педагогическа практика по математика в НПМГ „Акад. Л. Чакалов“

Изх. № РУО1-12095/24.03.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2021/2022 година, Ви уведомявам, че на 15.04.2021 г. (петък) от 12:30 часа в НПМГ „Акад. Л. Чакалов“, район „Лозенец“, бул. „Бигла“ № 52, ще се проведе открита педагогическа практика с учители по математика на тема „Прилагане на учебните програми по математика във втори гимназиален етап”. Урокът е от профилирана подготовка за XII клас на тема „Стандартно нормално разпределение като приближение на биномното“. Откритата педагогическа практика ще бъде представена от Георги Симидчиев – старши учител по математика в НПМГ.

Моля, да уведомите учителите по математика в повереното Ви училище и при проявен интерес да осигурите тяхното присъствие, без нарушаване на учебния процес.

Регистрация на посочения линк, в срок до 08.04.2022 г.

https://forms.gle/izMxjL7CPcvMNBLz9

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО ─ СОФИЯ-ГРАД