Открита педагогическа практика по математика в IX клас

Изх. № РУО1-11447/24.04.2023 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2022/2023 година, Ви уведомявам, че на 28.04.2023 г. (петък) от 11:00 часа в СМГ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе открита педагогическа практика с учители по математика на тема „Прилагане на учебната програма по математика в IX клас“. Урокът е на тема „Приложение на тригонометрия в геометрията“, с учител Румяна Караджова.

Моля, да уведомите учителите по математика в повереното Ви училище и при проявен интерес да осигурите тяхното присъствие, без да се нарушава учебния процес.

Поради ограничения капацитет на залата моля в срок до 26.04.2023 г. желаещите учители да заявят присъствие на откритата практика на следния линк: https://forms.gle/9fCVEfAsxCPPa2Y9A.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД