Открита педагогическа практика по математика в 32. СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“

Изх. № РУО1-4582/ 19.02.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2019/ 2020година, Ви уведомявам, че на 28.02.2020 г. (петък) от 11:00 часа в 32. СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“, район „Възраждане“, бул. „Христо Ботев“ № 63 ще се проведе открита педагогическа практика с учители по математика на тема: „Прилагане на учебната програма по математика за X клас“. Урокът е за нови знания на тема „Косинусова теорема“.

Моля, да уведомите учителите по математика в повереното Ви училище и при проявен интерес да осигурите тяхното присъствие, без да се нарушава учебният процес.

Регистрация на посочения линк, срок до 26.02.2020 г.

https://forms.gle/5eEDVjeAYQbD9qW18

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО ─ СОФИЯ-ГРАД