Открита педагогическа практика по проект

Изх. № РУО1-9879/06.04.2023 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

На 19.04.2023 г. (сряда) в 19. СУ „Елин Пелин“ ще се проведат открити педагогически практики за учители в начален, прогимназиален и гимназиален етап.

Събитието е свързано с разпространение на резултатите по европейски проект №2022-1-BG01-KA122-SCH-000072411 – “Ефективни учители, готови за предизвикателствата в образованието на 21-ви век!”, изпълнен с финансовата подкрепа на Центъра за развитие на човешките ресурси по Програма “Еразъм+” – КД1.

Ще имате възможност да посетите педагогически практики, включващи методи на проектно-базирано обучение (PBL), методи на обърната класна стая, дизайнерско мислене за творческо решаване на проблеми, смесено обучение, както и други похвати и стратегии за разнообразяване на образователния процес:

  • начален етап – учебен час по английски език на тема: “Unusual jobs around the World”, в б клас от 10.40 до 11.20 ч. в 203. кабинет. Урока ще Ви представят Силвия Кунчева и Инес Миланова – учители по английски език;
  • прогимназиален етап – учебен час по география и икономика на тема: “Население и стопанство на Азия” – практически урок в 6. а клас от 14.10 до 14.50 ч. в 310. кабинет. Урока ще представи Пенка Цекова – учител по география и икономика;

– гимназиален етап – учебен час по счетоводство на тема: “Фактури – предназначение и съставяне” – урок за нови знания, в 10. в клас, от 9.00 до 10.20 ч. в 409. кабинет – зала за презентации. Урокът ще бъде представен от Константин Илиев – учител по предприемачество.

Желаещите да присъстват следва да попълнят формуляра за участие на следния линк: https://forms.gle/swK2UKazToCdFuaLA

Заявилите участие ще получат потвърждение на посочения от тях имейл адрес.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД