Открита педагогическа практика по руски език в 73.СУ.

Изх. № RUO1 – 40745/14.11.2022 g.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2022/2023 година, Ви уведомявам, че на 24.11.2022 г. (четвъртък) от 08:20 ч. в VII“б“ клас в 73.СУ „Владислав Граматик“ ще се проведе открита педагогическа практика по руски език на тема „Прилагане на учебната програма по руски език за VII клас“ – ”Акция, распродажа, скидки. Родительный падеж с предлогами.“ („Акция, разпродажба, намаления. Родителен падеж с предлози.“), с учител Светлана Станчева.

Моля да уведомите учителите по чужд език в повереното Ви училище и при интерес от тяхна страна да осигурите присъствието им, без нарушаване на учебния процес.

Желаещите да присъстват следва в срок до 16:00 ч. на 22.11.2022 г.  да попълнят формуляра за участие на следния линк: https://docs.google.com/forms/d/1GxVhyNsL815Y8ySeppm2a9gywzX0YT4txP9MNa8X3Pc/edit?pli=1

Учителите, попълнили формуляра, ще получат потвърждение на посочения имейл на 23.11.2022 г.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД