Открита педагогическа практика по технологии и предприемачество

Изх. № РУО1-5973/05.03.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2019/2020 г., Ви уведомявам, че на 19.03.2020 г. от 12,15 ч. в 172 ОбУ „Христо Ботев“ ще се проведе открита педагогическа практика с учители по технологии и предприемачество в прогимназиален етап на тема „Техниката в дома“ в V клас.

При проявен интерес от Вас и от учители от повереното Ви училище, следва да заявите участие като попълните посочения линк, в срок до 13.03.2020 г.:

https://forms.gle/6PEFQ2udJksG2qmT6

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД