Открита педагогическа практика по физическо възпитание и спорт в X клас

Изх. № РУО1-11191/13.04.2021 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че в изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2020/2021 година, на 19.04.2021 г. от 11.45 часа в Първа английска езикова гимназия, район „Оборище“, ул. „Дондуков“ № 60, ще се проведе открита педагогическа практика с учители по физическо възпитание и спорт на тема „Спортни игри в X клас“.

Моля да уведомите учителите по физическо възпитание и спорт в повереното Ви училище и при проявен интерес да осигурите тяхното присъствие, без нарушаване на учебния процес.

Регистрацията е в срок до 16.04.2021 г. на посочения линк:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJy_UTvBymqNqPcdRlqXE53tyIv5njXTCZ8Zas772xB5o9yg/viewform?usp=sf_link

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА  

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД