Открита педагогическа практика по химия и опазване на околната среда

Изх. № РУО1-43531/13.12.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на Годишния план за учебната 2022/2023 г. РУО – София-град организира на 21.12.2022 г. от 11:00 до 12:30 часа в 31 СУЧЕМ „Иван Вазов“ открита педагогическа практика с учители по природни науки на тема „Прилагане на учебната програма по химия и опазване на околната среда в VII клас” – STEAM урок „Изненади по Коледа“, която ще бъде представена от Симона Ангелова – учител по химия и опазване на околната среда.

Моля да уведомите учителите по природни науки в повереното Ви училище, като при интерес от тяхна страна да съдействате за присъствието им, без нарушаване на учебния процес.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

 

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД 10-1055/06.12.2022 г.

на министъра на образованието и науката/