Открита педагогическа практика по химия и опазване на околната среда за X клас

Изх. № РУО1-17790/04.06.2021 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на Годишния план за учебната 2020/2021 година РУО – София-град организира на 08.06.2021 г. (вторник)  открита педагогическа практика за учители по природни науки на тема  „Прилагане на учебната програма по химия и опазване на околната среда за X клас” – лабораторно упражнение „Анализ на вода“, проведено от екип по природни науки в ПГЕБ „проф. Асен Златаров“.  Откритата педагогическа практика ще се наблюдава онлайн в платформата ZOOM от 12:00 ч., с продължителност 60 минути.

Моля да уведомите учителите по природни науки в повереното Ви училище, като желаещите да участват в откритата педагогическа практика следва да се регистрират в срок до 15:00 часа на 07.06.2021 г. на посочения адрес: https://forms.gle/K3Tntr62nWY1Neks9

Заявилите желание за участие учители ще получат на посочената от тях електронна поща връзка и код за достъп.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД