Открита педагогическа практика по хореография

Изх. № РУО1-5297/ 19.02.2024 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2023/2024 г., на 29.02.2024 г. (четвъртък) от 10:30 часа в 41. ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, район „Триадица”, ул. „Цар Самуил“ №24, ще се проведе открита педагогическа практика с учители по хореография и корепетитори на тема „Прилагане на учебната програма по хореография за V клас“. Ще бъде представен урок на тема „Диагоналът – значима част от пространството, в което се развива и протича танцовото изкуство. Въртеливост – смисълът и необходимостта й в танца“ от Рангел Вангелов – учител по хореография в 41. ОУ.

Моля да уведомите учителите по хореография и корепетиторите от повереното Ви училище и при проявен интерес от тяхна страна да съдействате за присъствието им, без нарушаване на учебния процес.

Желаещите да присъстват следва да попълнят формуляра за регистрация на посочения линк в срок до 24.01.2023 г.:

https://forms.gle/gsiYr2jAmFqHE4Jy7.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД