Открита педагогическа практика по хореография в IV клас

Изх. № РУО1-11796/15.04.2021 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2020/2021 г., на 27.04.2021 г. (вторник) от 15.00 часа в актовата зала на 140. СУ „Иван Богоров“, район „Връбница”, ж.к. Обеля 2, ул. „Дико Илиев“ № 9, ще се проведе открита педагогическа практика с учители по хореография и корепетитори на тема: „Прилагане на учебната програма по хореография за IV клас“. Ще бъде представен урок за упражнение на тема „Малки танцови комбинации на Дайчово хоро и съвременни техники за загрявка“.

Моля да уведомите учителите по хореография и корепетиторите от повереното Ви училище и при проявен интерес от тяхна страна да съдействате за присъствието им, без нарушаване на учебния процес.

Регистрацията е в срок до 12.00 часа на 26.04.2021 г. на посочения линк:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_9Y4NJTmRmLwxOeEMAqAm1InO3Jqit8oX-O8RVL9sdbg8Ew/viewform?usp=sf_link

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД