Открита педагогическа практика по чужд език

Изх. № РУО1-4402/18.02.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Информирам Ви, че в изпълнение на Годишния план за дейността на РУО – София-град за учебната 2019/2020 година като част от конкурса „Творчески подход в чуждоезиковото обучение“ ще бъде проведена открита педагогическа практика на 09.03.2020 г. от 09:15 часа в 125. СУ „Боян Пенев“, ж.к. „Младост 1″, ул. Никола Генадиев“ №1, по немски език в I клас с учител Полина Трифонова на тема „Моето семейство“.

Моля да уведомите заинтересованите учители по чужди езици и при възможност да осигурите тяхното присъствие без да се нарушава учебният процес.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД