Открита педагогическа практика по чужд език

Изх. № РУО1- 2095/27.01.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Информирам Ви, че в изпълнение на Годишния план за дейността на РУО – София-град за учебната 2019/2020 година като част от конкурса „Творчески подход в чуждоезиковото обучение“ през месец февруари ще бъдат проведени следните открити педагогически практики:

  1. На 13.02.2020 г. от 09:40 часа в 39. СУ „Петър Динеков“, ж.к. Младост-2, ул. „Васил Карагьозов“ № 6, по английски език в VII клас с учител Вера Влахова на тема „Любовта е във въздуха“.
  2. На 18.02.2020 г. от 10:30 ч. в ЧСУ „Увекинд“, район „Витоша“, ул. „Владайска“ № 48, по английски език в IX клас с учител Ива Досева на тема „ Доброволци“.

Желаещите да вземат участие е необходимо да попълнят приложената заявка:

https://forms.gle/TQq4okTuHXsR7GyB7

Моля да уведомите заинтересованите учители по чужди езици и при възможност да осигурите тяхното присъствие без да се нарушава учебният процес.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД