Открита педагогическа практика с учители по история и цивилизации на тема „Прилагане на учебната програма по история и цивилизации в VI клас”

Изх. № РУО1-11315/08.04.2024 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА                                                            

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че в изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2023/2024 г., на 18.04. 2024 г. от 09:40 ч. в 149. СУ „Иван Хаджийски“ – район „Овча купел“, жк Овча купел 2, ул. „Иван Хаджийски“ № 21, ще се проведе открита педагогическа практика с учители по история и цивилизации на тема „Прилагане на учебната програма по история и цивилизации за VI клас“. Ще бъде представен урок за нови знания на тема „Краят на средновековна България“ от Татяна Рангелова – главен учител по история и цивилизации в 149 СУ.

Моля да уведомите учителите по история и цивилизации в повереното Ви училище и при интерес от тяхна страна да осигурите присъствието им, без нарушаване на учебния процес.

В срок до 16.04.2024 г. желаещите да присъстват следва да заявят участието си на следния линк: https://forms.gle/dv9pRdxxDSqSw9uR9

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА  

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД