Открита педагогическа практика с учители по технологии и предприемачество

Изх. № РУО1-39353/27.10.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ОБУЧЕНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2022/2023 г. на 10.11.2022 г.  (четвъртък) от 9,15 ч. в 143 ОУ „Георги Бенковски“, район Подуяне, ул. „Тодорини кукли“ № 9 ще се проведе открита педагогическа практика с учители по технологии и предприемачество за прилагане на учебната програма в V клас – „Комуникации и контрол“. Откритата педагогическа практика е на тема „Изделията около нас – прилагане на иновативни методи в часовете по технологии и предприемачество“ и ще бъде представена от инж. Милиодора Христова –  учител по технологии и предприемачество в 143. ОУ.

Моля да информирате учителите по технологии и предприемачество от повереното Ви училище и при проявен интерес да осигурите тяхното присъствие, без нарушаване на учебния процес.

В срок до 08.11.2022 г. регистрация на посочения линк,

https://forms.gle/UppQXHmFkeT6zgg18

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД