Открита педагогическа практика с учители по професионална подготовка

Изх. № РУО1-5866/02.03.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2022/2023 г. на 20.03.2023 г. (понеделник) от 16,40 ч. в Националната финансово-стопанска гимназия, ул. „Розова долина“ №1 ще се проведе открита педагогическа практика с учители по професионална подготовка на тема „Инструкции за работа на конкретно работно място“ и ще бъде представена от инж. Росица Бонева – учител теоретично обучение.

Моля да информирате учителите по професионална подготовка от повереното Ви училище и при проявен интерес да осигурите тяхното присъствие, без нарушаване на учебния процес.

Регистрация на посочения линк, в срок до 16.03.2023 г.

https://forms.gle/iBS1RXJu689xrv9m9

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД