Открита педагогическа практика с учители и директори на ДГ на тема „Конструиране и технологии в предучилищното образование“

Изх. № РУО1-6516/10.03.2025 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2022/2023 година Ви уведомявам, че на 22.03.2023 г. от 10.00 ч. в ДГ №184“Мечо Пух“, район Слатина, кв. „Гео Милев“, ул. „Хемус“ №10, ще се проведе открита педагогическа практика с учители и директори на ДГ на тема „Конструиране и технологии в предучилищното образование“.

Създадена е възможност за онлайн наблюдение на откритата практика. За участие педагогическите специалисти следва да се регистрират на линк https://forms.office.com/e/c67WWhX0xE , като посочат дали ще присъстват на място в детската градина или ще наблюдават онлайн. Местата за присъствие в детската градина са ограничени.

Заявилите желание за онлайн участие в практиката ще получат допълнително линк за включване.

Моля да информирате учителите от поверената Ви образователна институция за откритата педагогическа практика.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД