Открита педагогическа практика с учители по Технологии и предприемачество

Изх. № РУО1-4143/09.02.2024 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на Годишния план за учебната 2023/2024 г. РУО – София-град организира провеждането на 22.02.2024 г. от 08.50 ч. в 21. СУ „Христо Ботев“ – район Лозенец, ул. „Люботрън“ №12, на открита педагогическа практика с учители  по технологии и предприемачество на тема „Прилагане на учебните програми по технологии и предприемачество в VII клас. Комуникации и контрол“, урок на тема „Електронни устройства за контрол и управление“, с учител Таня Велкова.

Моля да информирате учителите по технологии и предприемачество от повереното Ви училище и при проявен интерес да осигурите тяхното присъствие, без нарушаване на учебния процес.

В срок до 20.02.2024 г. регистрация на: https://forms.gle/wZoxpXuGSop8hG9G8

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД