Открита педагогическа практика с учители по професионална подготовка

Изх. № РУО1-4030/20.01.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2021/2022 г. на 27.01.2022 г. от 12,40 ч. в СГСАГ „Христо Ботев“ ще се проведе открита педагогическа практика с учители по професионална подготовка на тема „Архитектурно проектиране – едноетажна жилищна сграда“.

Моля да информирате учителите по професионална подготовка от повереното Ви училище, като при желание за участие те следва да попълнят изискващата се информация на посочения линк, в срок до 25.01.2022 г.: https://forms.gle/VXbJPFRSkMHPqKvQ6

На посочения имейл ще получат линк за достъп до педагогическата практика, която ще се проведе онлайн в платформата MS Teams.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД