Открита педагогическа практика

Изх. № РУО1-8930/25.02.2022 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2021/2022 година, Ви уведомявам, че на 08.03.2022 г. от 10:10 ч. в IV клас на 35. СЕУ „Добри Войников“, чрез платформата Google Meet, ще се проведе открита педагогическа практика за учители в начален етап на тема „Подготовка за НВО по математика. Умножение на многоцифрено число с двуцифрено“, с учител Диляна Илиева.

Моля да уведомите учителите от начален етап в повереното Ви училище и при интерес от тяхна страна да осигурите присъствието им, без нарушаване на учебния процес.

Желаещите да присъстват следва да попълнят данните си на следния линк:  https://forms.gle/TPG8dm7ukmGQY3uq7

Заявилите желание за участие учители ще получат по имейл код за достъп.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД