Открита педаготическа практика по италиански език

Изх. № РУО1-11272/17.03.2022 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на Годишния план за учебната 2021/2022 година РУО – София-град организира на 23.03.2022 г. от 09:50 ч. в IX б клас на НУККЛИИЕК чрез платформата Google Meet открита педагогическа практика по италиански език на тема „Прилагане на интерактивни методи в  чуждоезиковото обучение в първи гимназиален етап“ –  „Големи италиански градове“, с учител Антоанета Христова.

Моля да уведомите учителите по чужд език в повереното Ви училище и при интерес от тяхна страна да осигурите присъствието им, без нарушаване на учебния процес.

Желаещите да присъстват в срок до 21.03.2022 г. Следва да попълнят следния линк:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccGnIk3wH8qbUDfZr1xI9HzafREQViMO9Nw45VRBvpOjJkbg/viewform?usp=sf_link

Заявилите желание за участие учители ще получат по имейл код за достъп.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД