Открита практика по философия на 01.12.2023 г. от 15.00 ч. в 1 СУ „П. П. Славейков“

Изх. № РУО1-37245/16.11.2023 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Уведомявам Ви, че в изпълнение на Годишния план за учебната 2023/2024 г., РУО – София-град организира открита педагогическа практика за учители по философия на тема „Прилагане на учебната програма по философия в VIII клас“ върху област на компетентност „Личност и себепознание“, подтема „Изследване на Аз-образа и самооценката“.

Практиката ще се проведе на 01.12.2023 г. /петък/ от 15.00 ч., в 1 СУ „Пенчо П. Славейков“, ул. „Стара планина“ № 11, в VIII В клас, с учител Мариана Величкова – Димитрова.

Приложено Ви изпращам линк за регистрация до 27.11.2023 г.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMjni3vydLa7CzCX0_32nrjOru7RrWujIfjf5u246Qxy9xTw/viewform?usp=pp_url

Моля да уведомите учителите по философия в повереното Ви училище и при проявен интерес да осигурите тяхното присъствие, без нарушаване на учебния процес.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО –  СОФИЯ-ГРАД

 

Д-Р АТАНАС ПАСКАЛЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО –  СОФИЯ-ГРАД

 /съгл. заповед № РД 10 – 1235/13.11.2023 г. на министъра на образованието и науката/