Открита практика по философия на 21.04. 2021 г. от 17.00 ч.

Изх. № РУО1-10126/01.04.2021 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Уведомявам Ви, че в изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2020/2021 г., на 21.04.2021 г. (сряда) от 17:00 часа, в 18 СУ „Уилям Гладстон“ ще бъде проведена онлайн открита педагогическа практика с учители по философия на тема „Компетентностният подход и оценяването в обучението по философия в IX клас“. Учебният час е според стандарт „Разграничава и разбира различни исторически и съвременни норми на съвместен живот в общността“,  тема „Как да се справим с осмислянето на живота“. Моля да уведомите учителите по философия в повереното Ви училище и при проявен интерес да осигурите тяхното присъствие, без нарушаване на учебния процес.

Регистрацията е на посочения линк, в срок до 13.04.2021 г.: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCoNAveseh_IfZgF0SpuQF97UrxydHgdqJKFl2U-0mzmgOVQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Заявилите желание за участие учители ще получат по електронна поща връзка и код за достъп.

 

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО –  СОФИЯ-ГРАД