Открита практика по философия на 5.04.2023 г. от 10.30 ч. в 9 ФЕГ

Изх. № РУО1-7108/16.03.2023 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Уведомявам Ви, че в изпълнение на Годишния план за учебната 2022/2023 г. РУО – София-град организира на 05.04.2023 г. от 10.30 ч. в 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“ – бул. „Патриарх Евтимий“ №35, открита педагогическа практика за учители по философия на тема „Прилагане на учебната програма по философия за X клас ” – урок на тема „Знание“, с учител Теодора Тодорова.

Моля да уведомите учителите по философия в повереното Ви училище и при проявен интерес да осигурите тяхното присъствие, без нарушаване на учебния процес.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД