Открити педагогически практики и тренинг по БЕЛ

Изх. № РУО1-3446/05.02.2024 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на Годишния план за 2023/2024 учебна година на 21.02.2024 г. РУО – София-град организира наблюдение и обсъждане на две открити педагогически практики по БЕЛ на тема „Оформяне на срочен успех“ и тренинг на тема „Оценяването в процеса на училищното обучение – нормативна уредба, теоретични постановки, добри практики“. На заниманията ще бъдат представени уроци за преговор и обобщение с ученици от VI клас на 41. ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ с учител Теодора Бахова и от XI клас на 18. СУ „Уилям Гладстон“ с учител Даниела Ангелова. Уроците предлагат методически и съдържателни алтернативи на рутинните учебни часове за оформяне на срочен/годишен успех.

Обученията ще се проведат в кинозалата на 18. СУ „Уилям Гладстон“ на 21.02.2024 г., сряда, от 9,30 ч. до 11,30 ч. за учителите, преподаващи следобед, и от 14,00 ч. да 16,00 ч. за учителите, преподаващи сутрин.

Моля да уведомите учителите по БЕЛ в повереното Ви училище. Полезно за желаещите да присъстват на практиката и да вземат участие в тренинга е да си припомнят ДОС за учебно съдържание и за оценяване на постиженията на учениците.

Срокът за  регистрация е до 19.02.2024 г. на следния линк: https://forms.gle/FFQNAWWQXvTviLSi7

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД