Открити  педагогически практики по чужди езици в 127. СУ „Иван Николаевич Денкоглу

Изх. №РУО1-16204/21.05.2024 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх.№РУО1-9424/20.03.2024 г., Ви уведомявам, че:

на 27.05.2024 г. (понеделник) от 10:10 ч. до 10.50 ч. в 127. СУ „Иван Николаевич Денкоглу„, гр. София  ще се проведе открита педагогическа практика в VIII “г“ клас- комбиниран урок по испански език и физическо възпитание и спорт на тема „Гимнастика“с учители Гергана Симеонова и Мирослав Илиев.

Желаещите да присъстват следва да се регистрират  като попълнят формуляра за участие на следния линк:

https://forms.gle/gJz3AuAyffUpvQUw7

– на 03.06.2024 г. . (понеделник) от 15:20 до 17:00 часа/ в 127. СУ „Иван Николаевич Денкоглу„, гр. София  ще се проведе открита

педагогическа практика в Х “е“ клас- комбиниран урок по английски език и испански език на тема „Пътешествия“с учители Полина Калева и Гергана Симеонова.

Желаещите да присъстват следва да се регистрират  като попълнят формуляра за участие на следния линк:

https://forms.gle/bAjwGf5qoQVCDb6w7

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД