Открити педагогически практики с учители и директори на ДГ на тема „Иновативни методи за работа в педагогически ситуации в направление „Български език и литература“

Изх. № РУО1-9729/22.03.2024 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2023/2024 година Ви уведомявам, че на 05.04.2024 г. от 10.00 ч. в ДГ №45 „Алиса“, район Сердика, ул. „Шумен“ № 2, ще се проведат открити педагогически практики с учители и директори на ДГ на тема „Иновативни методи за работа в педагогически ситуации в направление „Български език и литература“.

За участие следва да се регистрирате на линк: https://forms.gle/9Z7Ts7RjwRhSeFoE6

 

С оглед капацитета на залата на ДГ №45 „Алиса“, моля в откритите практики да се включи по един представител от детска градина.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД