Открити педагогически практики с учители и директори от ДГ на тема „Майсторски клас с изобразителни техники.“

Изх. № РУО1-9701/29.03.2021 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ                                                                        

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2020/2021 година Ви уведомявам, че на 31.03.2021 г. ще се проведат открити педагогически практики с учители и директори от ДГ на тема „Майсторски клас с изобразителни техники.“

Допълнително ще Ви бъде изпратена информация относно провеждането на практиките.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД