Откритото първенство на София по информатика (есенно издание)

Изх. № РУО1- 28972/16.10.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на заповед № РД 01- 779/16.10.2020 г. на началника на РУО – София-град за организиране и провеждане на Откритото първенство на София по информатика (есенно издание), на 07.11.2020 г. в СМГ „Паисий Хилендарски“, район Оборище, ул. „Искър” 61 ще се проведе Откритото първенство на София по информатика (есенно издание).

Откритото първенство на София по информатика (есенно издание) ще служи като контролно за попълване на определената квота за брой ученици, участващи в Националния есенен турнир по информатика в гр. Шумен.

Организатори на Откритото първенство на София по информатика (есенно издание) са РУО – София-град, СМГ „Паисий Хилендарски“, гр. София и SAP Labs България. Наградите са осигурени от SAP Labs България.

Желаещите да участват в Откритото първенство на София по информатика (есенно издание) трябва да попълнят регистрационна форма на електронен адрес https://sofiacode.com/sti/ до 24,00 часа на 01.11.2020 г.

Допускането на учениците до участие в турнира се осъществява само след представяне на документ за самоличност (лична карта или ученическа карта).

Всеки участник в Открито първенство на София по информатика (есенно издание), в случай че има навършени 16 години, или съответно родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, подава декларация за съгласие за публикуване на резултатите /по образец/ до Нели Георгиева – председател на Комисията за организиране и провеждане на Открито първенство на София по информатика (есенно издание), на 07.11.2020 г. преди провеждането на първенството.

За допълнителна информация Нели Георгиева – старши експерт по информатика и информационни технологии, РУО – София-град, тел.: 02/935-60-67 и електронна поща [email protected] .

За контакт с организаторите и техническата комисия: [email protected]

 

НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ ПОЖЕЛАВАМ УСПЕШНО ПРЕДСТАВЯНЕ!

 

Приложения:

  1. Регламент на Открито първенство на София по информатика (есенно издание)
  2. Декларации за съгласие за публикуване на резултатите (декларация за ненавършили 16г.декларация за навършили 16г. )
  3. Правила (за попълване на квотите от гр. Софияза организиране и провеждане на първенството)

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

СИЛВИЯ ПЕЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД 02-2316/12.10.2020 г.

на началника на РУО София-град)