Откритото първенство на София по информатика (есенно издание) – провеждане online

Изх. № РУО1 – 36533/05.11.21г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на заповед № РД 01-856/19.10.2021 г. на министъра на здравеопазването за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България, т. 3 от заповед № РД 09-3596/20.10.2021 г. на министъра на образованието и науката за обучение от разстояние с използване на средствата на ИКТ, заповед № РД 09-4003/01.11.2021 г. на министъра на образованието и науката за преустановяване на присъствения образователен процес на 15.11.2021 г. за всички ученици от училища на територията на Република България, в които има изборни секции, заповед № РД 01-923/20.10.2021 г. на началника на РУО – София-град за утвърждаване на Правила и Регламент за провеждане на Открито първенство на София по информатика, в изпълнение на заповед № РД 01-924/20.10.2021 г., изменена и допълнена със заповед № РД 01-993/04.11.2021 г. на началника на РУО – София-град за организиране и провеждане на Откритото първенство на София по информатика (есенно издание) и на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2021/2022 г., на 15.11.2021 г. от 08:00 часа ще се проведе Откритото първенство на София по информатика (есенно издание) от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии (онлайн).

Регистрацията ще е отворена до 12:00 часа на 12.11.2021 г. на адрес: https://sofiacode.com/sti/.

Всеки участник в Открито първенство на София по информатика (есенно издание), в случай че има навършени 16 години, или съответно родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, подава до 15.11.2021 г. декларация за съгласие за публикуване на резултатите /по образец/ до д-р Антоан Тонев – директор на СМГ и председател на Комисията за организиране и провеждане на Открито първенство на София по информатика (есенно издание), на електронен адрес: [email protected].

За актуална информация следете сайта на турнира: https://sofiacode.com/sti/.

 

Приложения:

  1. Декларация за съгласие за публикуване на резултатите за ученици до 16 години.
  2. Декларация за съгласие за публикуване на резултатите за ученици над 16 години.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД