Откритото първенство на София по информатика (пролетно издание)

Изх. № РУО1-10421/10.03.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на заповед № РД 01-227/09.03.2022 г. на началника на РУО – София-град за организиране и провеждане на Откритото първенство на София по информатика (пролетно издание), на 01.04.2022 г. в СМГ „Паисий Хилендарски“ – район Оборище, ул. „Искър” 61, ще се проведе Откритото първенство на София по информатика (пролетно издание).

Откритото първенство на София по информатика (пролетно издание) ще служи като контролно за попълване на определената квота за брой ученици, участващи в Пролетните състезания по информатика в гр. Велико Търново.

Организатори на Откритото първенство на София по информатика (пролетно издание) са РУО – София-град, СМГ „Паисий Хилендарски“ и SAP Labs България. Наградите са осигурени от SAP Labs България.

Желаещите да участват в Откритото първенство на София по информатика (пролетно издание) трябва да попълнят регистрационна форма на електронен адрес: https://sofiacode.com/sti/ до 24:00 часа на 27.03.2022 г.

Всеки участник в Открито първенство на София по информатика (пролетно издание), в случай че има навършени 16 години, или съответно родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, подава на 01.04.2022 г. /преди провеждане на първенството/ декларация за съгласие за публикуване на резултатите /по образец/ до д-р Антоан Тонев – директор на СМГ и председател на Комисията за организиране и провеждане на Открито първенство на София по информатика (пролетно издание).

За актуална информация следете сайта на първенството: https://sofiacode.com/sti/.

Първенството ще се проведе при спазване на противоепидемичните  мерки, като е необходимо учениците да носят защитна маска за лице и документ за самоличност (лична карта или ученическа книжка).

НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ ПОЖЕЛАВАМ УСПЕШНО ПРЕДСТАВЯНЕ!

Приложения:

  1. Регламент на Открито първенство на София по информатика.
  2. Декларации за съгласие за публикуване на резултатите на ученици до 16 години.
  3. Декларации за съгласие за публикуване на резултатите на ученици над 16 години.
  4. Правила за попълване на квотите от гр. София.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД