Открито първенство на София по информатика (пролетно издание)

Изх. № РУО1-8252/12.03.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на заповед № РД 01- 135/11.03.2021 г. на началника на РУО – София-град за организиране и провеждане на Откритото първенство на София по информатика (пролетно издание), на 02.04.2021 г. в СМГ „Паисий Хилендарски“, район Оборище, ул. „Искър” 61 ще се проведе Откритото първенство на София по информатика (пролетно издание).

Откритото първенство на София по информатика (пролетно издание) ще служи като контролно за попълване на определената квота за брой ученици, участващи в Пролетните състезания по информатика в гр. Велико Търново.

Организатори на Откритото първенство на София по информатика (пролетно издание) са РУО – София-град, СМГ „Паисий Хилендарски“, гр. София и SAP Labs България. Наградите са осигурени от SAP Labs България.

Желаещите да участват в Откритото първенство на София по информатика (пролетно издание) трябва да попълнят регистрационна форма до 24:00 часа на 28.03.2021 г. на електронен адрес: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRugE3rOPhSbZxJd-PKw6xbmRBcjZ_57SH0V1rMCfXwUMGfQ/viewform

Допускането на учениците до участие в турнира се осъществява само след представяне на документ за самоличност (лична карта или ученическа карта), при спазване на всички противоепидемични мерки.

Всеки участник в Открито първенство на София по информатика (пролетно издание), в случай че има навършени 16 години, или съответно родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, подава декларация за съгласие за публикуване на резултатите /по образец/ на 02.04.2021 г., преди провеждането на първенството.

За контакт с организаторите и с техническата комисия: [email protected]

За актуална информация следете сайта на турнира: https://sofiacode.com/sti/.

НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ ПОЖЕЛАВАМ УСПЕШНО ПРЕДСТАВЯНЕ!

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД