Открит урок по физика и астрономия в Професионална гимназия по телекомуникации

Изх. №  РУО1-11676/14.04.2021 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Годишншя план на РУО – София-град за учебната 2020/2021 г., Ви уведомявам, че РУО – София-град организира открита педагогическа практика на тема „Прилагане на учебната програма по физика и астрономия в X клас“.

На 13.05.2021 г. от 17.50 ч. в платформата Microsoft Teams, учителите по природни науки могат да наблюдават онлайн урок по физика и астрономия в Х клас на тема „Елементарни частици“. Урокът ще бъде представен от Валентина Стоева – заместник-директор по учебно-производствена дейност и учител по физика и астрономия в Професионална гимназия по телекомуникации – гр. София.

Желаещите да присъстват на открития урок следва да се регистрират с имейл в следната форма: https://docs.google.com/forms/d/1DmFw_tKLBb244UTA5WwWj8TS683Bi63T6YgSTjQQMls/edit.

На всички регистрирали се с имейлите си, един ден преди провеждане на урока ще бъде изпратена покана за достъп.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД