Отлагане на конференция „Водим бъдещето за ръка“

Изх. № РУО1-30454/30.10.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на РУО – Монтана с вх. № РУО1-30247/29.10.2020 г. Ви уведомявам, че предвид усложнената епидемична обстановка на територията на Република България конференцията „Водим бъдещето за ръка“ се отлага за месец април 2021 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО                                                                                                                                                                                СОФИЯ-ГРАД