Отмяна на грипна епидемия в София-град

Изх. № РУО1-3033/05.02.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че с писмо №11-4/04.02.2020 г., вх. № РУО1-3011/04.02.2020 г. директорът на СРЗИ отменя грипната епидемия в гр. София, считано от 05.02.2020 г. и свързаните с нея ограничителни мерки в учебните заведения.

Учебният процес се възобновява на 06.02.2020 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД