Отразяване на дейности по предприемачество, гражданско образование, здравно образование, Национален спортен календар и Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците

Изх. № РУО1-12037/24.03.2022 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ, УЧИЛИЩА,

ЦПЛР И СОЗ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с изх. № РУО1-34737/18.10.2021 г. напомням, че през учебната 2021/2022 година РУО – София-град продължава да поддържа бази данни за дейности по предприемачество, гражданско образование, здравно образование,  Национален спортен календар и Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците, като е необходимо своевременно отразяване на дейностите, с които е участвала поверената Ви образователна институция, не по-късно от десето число на следващия календарен месец от провеждането им, на следните линкове:

  1. Предприемачество:

https://forms.gle/eLn7g1MLfZLJy6uA7

  1. Гражданско образование:

https://docs.google.com/forms/d/1DTb_HyA-3ZuCfmPDX2tYn1nAr1XcKJ_sh6bOeFmOlBE/edit

  1. Здравно образование:

https://forms.gle/EhRBEbnB18qEW9Y46

  1. Национален спортен календар:

https://forms.gle/uxr4sJDzpSEKDpZP8

  1. Националeн календар за изяви по интереси на децата и учениците:

https://forms.gle/f5gHvrubphZBnWHV6

 

Обръщам внимание за коректно отразяване на информация в линковете само за проведени дейности от Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2021/2022 година.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД