Отчет по промоция на здраве на медицинските специалисти

Изх. № РУО1-17662/31.05.2024 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1 – 17496 / 30.05.2024 г. от Столична регионална здравна инспекция, Ви уведомявам, че медицинските специалисти от здравните кабинети работят по промоция на здраве в детските и учебни заведения на град София.

На сайта на Столична регионална здравна инспекция www.srzi.bg, в рубрика „Промоция и профилактика“ са качени бланките на схемите за отчет на дейностите по промоция на здраве на медицинските специалисти за учебната 2023/2024 г.

Медицинските специалисти от детските и учебните заведения могат да изпратят коректно попълнените бланки на електронен адрес: [email protected] или на място на 27.06.2024 г. и 28.06.2024 г. от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.00 ч., в сградата на Столична РЗИ, ул. „Враня“ № 20, етаж IV, стая 402.

Крайният срок за подаване на попълнените бланки на схемите за отчет е 28.06.2024 г. след тази дата отчети няма да бъдат приемани.

Допълнителна информация може да получите от Александра Асенова, главен инспектор в отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето“ на телефон 02/81 30 472.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД