Оферти от мобилните оператори във връзка с преминаването към обучение в електронна среда

Рег. № РУО1-34040/30.11.2020 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

  

            Във връзка с преминаването към обучение в електронна среда и писмо на министерство на образованието и науката вх. № РУО1-33919/27.11.2020 г., приложено Ви изпращам да разгледате следните оферти от трите оператора:

 

  1. Предложение от А1.
  2. Предложение от Теленор.
  3. Предложение от Виваком.

 

  

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД