Оценки от ДИП за СПК

Изх. № РУО 1-19013/11.06.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ И УЧИЛИЩА С ПРОФЕСИОНАЛНИ ПАРАЛЕЛКИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУO 1-18971/11.06.2021 г., Ви уведомявам, че оценките от държавните изпити по теория и практика за професията трябва да бъдат въведени в системата https://admin.zamaturite.bg в деня на изпита или най-късно на следващия ден.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД