Оценяването за пригодността за прилагане в училище на проектите на учебници и на проектите на учебни комплекти

Изх. № РУО1-9154/28.04.2020 г.                          

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА УЧИЛИЩАТА, КОИТО УЧАСТВАТ В ОЦЕНЯВАНЕТО НА УЧЕБНИЦИ И НА УЧЕБНИ КОМПЛЕКТИ ЗА XI КЛАС

  

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН относно  оценяването за пригодността за прилагане в училище на проектите на учебници и на проектите на учебни комплекти, Ви информирам, че всеки добавен от директора учител след влизане в платформата за оценяване за пригодността (на адрес https://uchebnici.mon.bg) и избора на опцията „Оценяване на проектите на учебници и учебни комплекти“ вижда в табличен вид определените му за оценяване проекти. В таблицата са намират и интернет адресите и указания за достъп до всеки проект. Интернет адресите за достъп ще бъдат активни за периода на оценяване – от днес – 28.04.2020 г., до 13.05.2020 г. Изпращаме Ви и примерна снимка на екрана, който ще вижда всеки учител, оценяващ проектите за пригодност.

 

Приложение:

  1. Екранна снимка

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД